Spadek eksportu polskich produktów spożywczych a przyszłość rynku słodyczy