Szkoły rozpoczęły wakacyjne inwestycje jeszcze przed ostatnim dzwonkiem