VR w służbie biznesu. Kogifi chce pozyskać 6 mln złotych na rozwój AIDAR LMS