E-commerce w erze post-covid, czyli zwrot ku transformacji cyfrowej