Polska ekipa pirotechniczna wygrała na międzynarodowym festiwalu