Zdolność kredytowa firmy oczami banku i funduszu finansującego MŚP