Jak, na wielu frontach, sprostać wyzwaniom edukacji zdalnej?