POLOmarket ponownie sponsorem tytularnym Medyka Konin