Wiceprezes fundacji pirotechnicznej o tegorocznym Sylwestrze