POLOmarket z bardzo wysokim ratingiem Wiarygodności Biznesowej CWB 2020