Dorken wspiera kształcenie przyszłych inżynierów w ramach projektu Glocal