Nowy dach Bazyliki Mariackiej w Gdańsku wyróżniony w branżowym konkursie