To małe urządzenie pomoże osobom słabosłyszącym. Czym jest pętla indukcyjna?