Trójmiejskie instytucje kultury dostępne dla osób słabosłyszących. Muzeum Emigracji oraz CSW Łaźnia z pętlą indukcyjną