Efektywna nauka a widmo powrotu edukacji zdalnej – co możemy zrobić, aby pomóc dzieciom?