Polscy uczniowie nie radzą sobie z matematyką. Dlaczego bliżej nam do Mickiewicza niż Pitagorasa?