Starzenie się membran dachowych. Norma nie uwzględnia jednego ważnego czynnika