Kearney: Europa musi pilnie rozpocząć produkcję półprzewodników