Towary wrażliwe i niebezpieczne. Jak zabezpieczyć je na czas transportu?