Niemal połowa Polaków codziennie korzysta z bankowości mobilnej. LeanCode i Kearney prezentują pierwsze wnioski z raportu nt. mobilnych aplikacji bankowych w Polsce