Najczęstsze problemy w procesie diagnostyczno-terapeutycznym dziecięcych pacjentów z nowotworami narządów ruchu