Kearney przyjmuje nową politykę samochodową i kontynuuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju