BIG InfoMonitor: Długi mogą się przedawnić, ale ślad po nich zostanie