Okiem analityka - Obniżka stóp procentowych może zmniejszyć zaległe zobowiązania Polaków