W Warszawie powstało najlepsze biuro na świecie. Realizacja wyznacza kierunek rozwoju zrównoważonych przestrzeni