Dlaczego dobrze opracowany płodozmian ma znaczenie?