Relacja: Targi Evertiq Expo w Warszawie z rekordem frekwencji