Gdy czas to pieniądz, współpraca z odpowiednim dystrybutorem ma jeszcze większe znaczenie