BCAST i UPLINK łączą siły. Polsko-niemiecka kooperacja pomoże w rozwoju usług RTV i innowacji