Finansowanie private debt dostępne także dla małych i średnich przedsiębiorstw