Podlaski Fundusz Kapitałowy inwestuje w rozwój spółki Anodo