Jak zachować płynność finansową w sytuacji zaburzonego łańcucha dostaw? Ekspert funduszu kapitałowego ocenia sytuację polskich firm