Jak wspierać dziecko w rozwoju umiejętności pożądanych na rynku pracy?