Światowy Dzień Ziemi: badanie Novakid dotyczące edukacji ekologicznej ujawnia braki w zakresie działań mających na celu podniesienie świadomości dzieci na temat ochrony środowiska