Wyspecjalizowane środki ochrony indywidualnej zabezpieczą, a nawet ułatwią pracę