Niespłacane w terminie długi przewoźników pogłębiają problem wykluczenia transportowego