BIG InfoMonitor: Niepełnoletnich dłużników jest ponad dwa razy więcej niż przed rokiem