BIG InfoMonitor: 1200 nowych dłużników w transporcie, po ponad 600 w przemyśle i działalności profesjonalnej