Lekcja wyniesiona ze zdalnej nauki, czyli jak polska szkoła może zyskać na pandemii?