Raport o stanie rynku pocztowego 2021: branża kurierska z doskonałymi wynikami. Spadki w segmencie listowym mniejsze niż w roku ubiegłym