Przedsiębiorcy tną koszty i powierzają korespondencję prywatnym firmom