Europa potrzebuje inwestycji w infrastrukturę gazową oraz nowych źródeł surowca