Skaner MŚP: Drożyzna uderza we wszystkie branże. Co druga firma zamierza podnieść ceny swoich towarów i usług