Badania kliniczne w leczeniu nowotworów u dzieci szansą na zastosowanie innowacyjnej terapii