Rozwój psychospołeczny dziecka chorego na nowotwór. Istota relacji z rówieśnikami i aktywizacji chorego