Ułatwienia dla krajowych przewoźników i większa kontrola zagranicznej konkurencji