Operator pocztowy działa w Twoim imieniu. Musi być sprawdzony i wiarygodny.