Kearney: Spowolnienie gospodarcze powiększa liczbę „firm zombie” – w 2022 roku na całym świecie było ich o 5 proc. więcej r/r.