Placówki edukacyjne w kujawsko-pomorskim są coraz nowocześniej wyposażane

Dobra szkoła powinna stale się rozwijać, nadążając za zmianami, które zachodzą w społeczeństwie. Obecnie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w związku z rozwojem cyfrowym, mają codziennie styczność z nowymi technologiami. Szeroka oferta innowacyjnych narzędzi w eduk...
Pienińskie domy seniora doceniają nowoczesne technologie w terapii osób starszych

Czy wykorzystanie nowoczesnych technologii to dobry pomysł na pracę terapeutyczną z osobami starszymi? Trzy położone w Pieninach domy seniora udowadniają, że zdecydowanie tak. W grudniu placówki wyposażono w interaktywne podłogi służące aktywizacji ruchowej i umysłowej o...
Rzeszowskie żłobki stawiają na nowe technologie

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych to dziś nieodłączny element procesu nauczania, a współczesne dzieci od najmłodszych lat mają styczność z nowoczesnymi technologiami. Także w żłobkach technologia i multimedia są czymś zupełnie naturalnym. Połączenie różnorodnych śro...
Podlaskie szkoły korzystają z dotacji i stawiają na nowoczesne technologie

Czy historii, matematyki lub języka angielskiego można się uczyć poprzez zabawę na podłodze? Tak! Pod warunkiem, że jest to podłoga interaktywna. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku oraz Zespół Szkół w Turośni Kościelnej udowadniają, że nowo...
Seniorzy potrzebują aktywizacji, a domy seniora zmiany postrzegania. Wnioski z wrześniowej debaty podczas Dnia Seniora w Otwocku

Polska starzeje się, a czas jaki spędzamy na emeryturze wynosi już nawet jedną czwartą naszego życia. Niestety wraz ze wzrostem jego długości nie idzie poprawa jakości życia, zwłaszcza w tzw. wieku trzecim i czwartym. O tym, co zrobić, by do końca naszych dni cieszyć się...
Coraz większe budżety na reklamę. Internet najczęściej wybieranym medium, ale firmy wciąż poszukują lepszej formy interakcji z klientami

Firmy systematycznie zwiększają wydatki na reklamę, a w tym roku po raz pierwszy najchętniej wybieranym przez nie kanałem jest Internet. Jak podaje analiza AdEx – wydatki na reklamę internetową wzrosły z 997 mln w pierwszym kwartale ub. r. do 1,085 mld w analogicznym okr...
Włocławskie stowarzyszenie osób z niepełnosprawnościami zbiera na Magiczny Dywan. Jego producent obiecał, że jeśli uzbiera się połowa kwoty, on dołoży drugą

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO za pośrednictwem portalu zrzutka.pl rozpoczęło zbiórkę funduszy na zakup interaktywnej podłogi Magiczny Dywan. Nowoczesne urządzenie ma pomóc w rehabilitacji podopiecznych stowarzyszenia....
Polska firma Funtronic podbija indonezyjski rynek i media

Zdobyli zainteresowanie czołowych mediów w Indonezji, ponieważ ich produkt to innowacja na tamtejszym rynku. W ciągu 5 lat planują być tam największym dostawcą narzędzi technologicznych dla edukacji. Mowa o polskiej firmie Funtronic, której flagowy produkt Magiczny Dywan...
Nauka kodowania w przedszkolu – ważniejsza od czytania i pisania?

Eksperci przekonują, że nauka kodowania powinna być jednym z priorytetów w edukacji przedszkolnej, ponieważ umożliwia dzieciom łatwiejszą adaptację do rzeczywistości nowej generacji. Dzięki niej zdobywają umiejętność elastycznego podejścia do rozwiązywania problemów i uż...
Placówki integracyjne sięgają po nowoczesne technologie

Edukacja integracyjna niesie ze sobą sporo wyzwań dla prowadzących ją dyrektorów szkół i przedszkoli. Z jednej strony są kwestie organizacyjne, dotyczące kompetencji wychowawców, programu edukacyjnego, z drugiej – mentalne, związane z obawami rodziców dzieci zdrowych o p...
Placówki edukacyjne w kujawsko-pomorskim są coraz nowocześniej wyposażane

Dobra szkoła powinna stale się rozwijać, nadążając za zmianami, które zachodzą w społeczeństwie. Obecnie dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, w związku z rozwojem cyfrowym, mają codziennie styczność z nowymi technologiami. Szeroka oferta innowacyjnych narzędzi w eduk...
Pienińskie domy seniora doceniają nowoczesne technologie w terapii osób starszych

Czy wykorzystanie nowoczesnych technologii to dobry pomysł na pracę terapeutyczną z osobami starszymi? Trzy położone w Pieninach domy seniora udowadniają, że zdecydowanie tak. W grudniu placówki wyposażono w interaktywne podłogi służące aktywizacji ruchowej i umysłowej o...
Rzeszowskie żłobki stawiają na nowe technologie

Wykorzystanie narzędzi multimedialnych to dziś nieodłączny element procesu nauczania, a współczesne dzieci od najmłodszych lat mają styczność z nowoczesnymi technologiami. Także w żłobkach technologia i multimedia są czymś zupełnie naturalnym. Połączenie różnorodnych śro...
Podlaskie szkoły korzystają z dotacji i stawiają na nowoczesne technologie

Czy historii, matematyki lub języka angielskiego można się uczyć poprzez zabawę na podłodze? Tak! Pod warunkiem, że jest to podłoga interaktywna. Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku oraz Zespół Szkół w Turośni Kościelnej udowadniają, że nowo...
Seniorzy potrzebują aktywizacji, a domy seniora zmiany postrzegania. Wnioski z wrześniowej debaty podczas Dnia Seniora w Otwocku

Polska starzeje się, a czas jaki spędzamy na emeryturze wynosi już nawet jedną czwartą naszego życia. Niestety wraz ze wzrostem jego długości nie idzie poprawa jakości życia, zwłaszcza w tzw. wieku trzecim i czwartym. O tym, co zrobić, by do końca naszych dni cieszyć się...
Coraz większe budżety na reklamę. Internet najczęściej wybieranym medium, ale firmy wciąż poszukują lepszej formy interakcji z klientami

Firmy systematycznie zwiększają wydatki na reklamę, a w tym roku po raz pierwszy najchętniej wybieranym przez nie kanałem jest Internet. Jak podaje analiza AdEx – wydatki na reklamę internetową wzrosły z 997 mln w pierwszym kwartale ub. r. do 1,085 mld w analogicznym okr...
Włocławskie stowarzyszenie osób z niepełnosprawnościami zbiera na Magiczny Dywan. Jego producent obiecał, że jeśli uzbiera się połowa kwoty, on dołoży drugą

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym z Niepełnosprawnością Intelektualną OLIGO za pośrednictwem portalu zrzutka.pl rozpoczęło zbiórkę funduszy na zakup interaktywnej podłogi Magiczny Dywan. Nowoczesne urządzenie ma pomóc w rehabilitacji podopiecznych stowarzyszenia....
Polska firma Funtronic podbija indonezyjski rynek i media

Zdobyli zainteresowanie czołowych mediów w Indonezji, ponieważ ich produkt to innowacja na tamtejszym rynku. W ciągu 5 lat planują być tam największym dostawcą narzędzi technologicznych dla edukacji. Mowa o polskiej firmie Funtronic, której flagowy produkt Magiczny Dywan...
Nauka kodowania w przedszkolu – ważniejsza od czytania i pisania?

Eksperci przekonują, że nauka kodowania powinna być jednym z priorytetów w edukacji przedszkolnej, ponieważ umożliwia dzieciom łatwiejszą adaptację do rzeczywistości nowej generacji. Dzięki niej zdobywają umiejętność elastycznego podejścia do rozwiązywania problemów i uż...
1
2
3