Rolnictwo węglowe okiem eksperta i rolnika - czy to realnie działa?

Sektor rolniczy jest obecnie odpowiedzialny za 30 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych. Według Instytutu Rodale[1] przejście na organiczne rolnictwo regeneracyjne może pochłonąć ponad 100 proc. obecnej rocznej emisji CO2 przez glebę, skutecznie odwracając skutki z...
Rolnictwo węglowe sposobem na poprawę koniunktury polskich gospodarstw rolnych

Nastroje w polskim rolnictwie w ostatnim czasie nie są optymistyczne. Potwierdzają to najnowsze dane GUS - w II półroczu 2022 r. pogorszenie koniunktury sygnalizowało 43,6% kierujących gospodarstwami rolnymi, a poprawę jedynie około 6%[1]. Sposobem na realne polepszenie ...
3 mln euro dla HeavyFinance. Spółka z sektora ClimateTech zamyka rundę finansowania

HeavyFinance, platforma inwestycyjna climate tech dla rolnictwa, pozyskała 3 mln euro w ramach rundy seed, której przewodził fundusz VC Practica Capital. Firma wykorzysta pozyskane środki na dalszą ekspansję i rozwój finansowania inwestycji z obszaru zrównoważonego rolni...
Przejście oraz rozwój rolnictwa bezorkowego może być sfinansowane pożyczką 0%

Polscy rolnicy mogą już skorzystać z “zielonych pożyczek” z oprocentowaniem 0 proc. na realizację zrównoważonych praktyk zarządzania gruntami. Program ten wspiera rolnictwo węglowe - innowacyjne podejście do gospodarki rolnej, mające na celu zmniejszenie ilości dwutlenku...